Firma Vitráže Bruštík sdružuje zaměstnance, kteří mají od roku 1989 bohatou
zkušennost jak v oblasti uměleckého sklenářství, tak v oblasti sklenářství klasického.
Cílem firmy je co nejvíce se přibližovat potřebám a přáním našich, jak již stávajících, tak
nových zákazníků, proto největší úsilí věnujeme sebevzdělávání a vývoji různých
technologií, abychom mohli zákazníkům co nejlépe vyhovět.
Firma spolupracuje s výtvarníky a architekty a snaží se o co nejvyšší výtvarnou i technickou úroveň.
V současnosti jsme schopni zajistit prakticky veškeré požadavky, týkající se zpracování plochého skla po stránce
výtvarné i technologické - jak již vlastními silami, tak spoluprácí se spřízněnými firmami.

Doufám, že budete s naší prácí pro Vás plně spokojeni.

Pavel Bruštík.


Design 2021 Bonoman  |